top of page

Úvod

Sme neziskové občianske združenie, ktoré by sa chcelo pričiniť o šírenie osvety  v problematike porúch príjmu potravy (anorexia, bulímia,...) medzi slovenskou verejnosťou.​

Informovanosť o tématike týkajúcej sa porúch príjmu potravy (PPP) je na území Slovenskej republiky alarmujúco nízka a aj v 21. storočí sú PPP verejnosťou tabuizované. Prostredníctvom tohto združenia chceme apelovať na vysokú incidenciu PPP v spoločnosti ako medzi ženami tak aj medzi mužmi (okolo 10% pacientov).

bottom of page